Archive: September 2022

Home 2022 September

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2024/2025 

  • 19.02.2024 - 08.03.2024 8.00-15.00  składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
  • 15.03.2024 opublikowanie w przedszkolu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Uwaga : zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

  • 15.03.2024 - 20.03.2024  8.00-15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Uwaga: rodzice mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola. Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

  • 27.03.2024 godz. 8.00 opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Wnioski do pobrania będą dostępne od 19.02.2024 r.

Dyżur wakacyjny 2024

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Dobroń nr VIII/12/2024 z dnia 17.01.2024r. (dostępna na stronie Publicznego Przedszkola i Urzędu Gminy Dobroń)

ustalony został plan dyżuru wakacyjnego:

  • Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział w Mogilnie Dużym) i oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym  01.07.2024 – 10.07.2024

  • Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddziały w Chechle Drugim) i oddział przedszkolny

w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim 11.07.2024 – 22.07.2024

  • Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddział przy SP w Dobroniu) i oddziały przedszkolne

w Szkole Podstawowej w Dobroniu 23.07.2024 – 01.08.2024

  • Publiczne Przedszkole w Dobroniu 08.2024 – 14.08.2024

Dyżur będzie prowadzony w godzinach pracy przedszkola 6.30 – 16.30

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na dyżur wakacyjny podamy w najbliższym czasie.

Skip to content